Bản quyền trên TranDau.net

Các bài viết trên website trandau.life được chia sẻ với các điều khoản có trong Giấy phép Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

QUY ĐỊNH CHIA SẺ BÀI VIẾT TỪ TRANG TRANDAU.NET

Chúng tôi giữ bản quyền về toàn bộ nội dung tại trandau.life. Bạn không được sao chép, đăng tải lại trên những website khác với mục đích thương mại. Nếu phát hiện, chúng tôi sẽ report bản quyền của google DMCA.

Mọi việc chia sẻ, trích dẫn nguyên văn là hợp lệ nếu bạn có dẫn nguồn về trang web trandau.life, tuy nhiên không được sử dụng vào mục đích thương mại, cũng như không được sửa đổi, làm thay đổi nội dung bài viết.