Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang web trandau.life. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập vào website.

Trang web trandau.life sử dụng cookie và công nghệ theo dõi cho việc thu thập thông tin như trình duyệt và hệ điều hành của người sử dụng, theo dõi số lượng khách truy cập website, và hiểu biết khách truy cập sử dụng trang web ra sao, ngoài ra cookie còn giúp tùy chỉnh trang web cho người dùng.

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi thông qua việc liên hệ qua email. Chúng tôi cam kết sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kì bên thứ ba nào. Hãy an tâm vì chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của người dùng và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự cẩn thận cao nhất.